16.01. 2008

Ne waza a atemi waza, Gunji Koizumi


z originálu
Ne-waza (Groundwork) and Atemi-waza (blows) in Judo
přeložil a upravil --Ahura--


Ne-waza

Nejzajímavější a nejdůležitější částí Ne-waza je nejenom aplikace držení, pák a škrcení, ale také způsob práce a změny držení těla a používání končetin spojených se získáním a udržením si výhodné pozice oproti soupeři a vyproštění se z této nevýhodné pozice. Ačkoliv se idea a styl různých škol může velice odlišovat, následující základní principy jsou obsaženy ve všech. A to ať to je faktor maximální efektivity, propracovanost držení atp. To vše jsou věci, které si můžete osvojit pouze skrze svoji vlastní zkušenost a díky neustálého tréninku.

Pozice těla

Jak už bylo popsáno výše, pozice těla má v boji na zemi naprosto zásadní význam.Takže když se soupeř snaží změnit podmínky, za kterých jste nasadili držení atp., ať už to je odtlačováním, přitahováním, změnami pozice těla atp., musíte být vždy připraveni na protitechniku či alespoň na přizpůsobení se nové situaci. Pro menší změny zvedněte pouze své kyčle ze žíněnky a ¨ jděte ¨ několika po sobě jdoucími kroky. Pro větší změny použijte široké kroky a ¨běžte¨ pohybujíc se jednu nohu pod či nad druhou. Pokud to je potřeba, tak změňte těžiště svého těla pootáčením svého těla vůči tělu soupeřovu

Pokud soupeř uspěje v odtlačování vašeho těla od sebe, zvedněte své tělo ještě před tím než jej plně odtlačí a za otáčení se na vašich rukou jako na čepu se pokuste soupeře oběhnout a zaútočit z jiného směru. Pokud se to nepodaří tak se zkuste vrátit na původní pozici.

K vyproštění se z nevýhodné pozice, většinou tedy pokud soupeř leží nad vámi, musíte nejdříve oddálit soupeřovo tělo od svých kyčlí. Abyste toto provedli, tak musíte zastavit soupeře, aby vás nemohl ve vašem pohybu následovat. Toho nejčastěji dosáhnete tím, že natáhnete svoje ruce. Pokud ležíte zády na žíněnce, tak musíte natočit tělo na jednu stranu, pokusit se protivníka ¨vymostovat¨ a poté když je soupeřovo těžiště nestabilní /nejčastěji na jedné straně těla /, tak ho přehodit na druhou. V případě že jste mezi soupeřovýma nohama, nejjednodušší únik je uchopit soupeřův pásek oběma rukama a pak jen sklouznout na žíněnku vedle něj.

Ve všech případech změny pozice těla by jste se neměli snažit hýbat soupeřovým tělem, ale jen pouze svým vlastním. Když je nějaká část vašeho těla držena, ať už to je ruka či noha, měl byste tuto část použít jako pivot a točit se kolem ní. V těchto případech byste se taky měli vyvarovat odolávání soupeřově síle pomocí své síly - měli byste naopak využít jeho sílu ke svému prospěchu

Odpojení vašeho těla

Když se soupeř snaží užít svoje tělo proti vašemu, jedním z nejjednodušších postupů v Judo je pustit soupeře a vzdálit se na bezpečnou vzdálenost.

Těžiště těla

V případě útoku i obrany je největší síla Judoky ukryta v jeho břiše. Tam je těžiště těla a mělo by být vždy nad těžištěm soupeřovým. Mějte to na paměti.

Trup, ruce a nohy

Při kontrole oponentova těla myslete na jeho trup jako na podlouhlé prkno a na končetiny jako na výstupky, které jsou k prknu přidělány. Prkno aby se zvedlo, musí použít jeden až dva své konce. Takže pokud budete sledovat soupeřovy pohyby, tak vždy přidávejte váhu tam, kde má soupeř tendenci se zvedat. Kontrolujte končetiny co nejblíže u těla, tzn. v ramenech a kyčlích.

Pro obranu je naopak zásadní si držet lokty a kolena u těla, jsou to základní obranné prostředky.

Dva způsoby používání těla

K zneutralizování soupeřovy síly a k použití vlastní váhy těla vám vždy pomůže myslet na své tělo, jako na mokrý ručník – tzn. uvolněte své svaly a ležte na soupeři naprosto volně. K soustředění své váhy na jedno místo nakloňte své tělo dopředu a nechte svoje ramena a hlavu na soupeřovi.

Ruce a zápěstí

Pokud tlačíte či táhnete, vaše zápěstí by rozhodně mělo být lehce ohnuté a mělo by se otáčet za pomoci šroubovitého pohybu. Pokud používáte svoje ruce na soupeřově vrchní části těla, myslete vždy na to, abyste neměli natažené ruce ! Pokud to uděláte, tak přímo nahráváte soupeřovi na protitechniku.

Hlava

Hlava by měla být nahnuta lehce dozadu, protože pokud je soupeřem zachycena a tlačena dolů celé tělo se stává ochablým. Toto pravidlo je obzvláště důležité při aplikaci pák na krk.

Atemi-waza

Nervová centra, na které jsou v Judo směřovány údery a popř. i kopy jsou v Atemi-waza nazývány Kyusho nebo vitální body. Je také mnoho míst, kde je úder považován za smrtelně nebezpečný. Popravdě řečeno i když ani moderní věda nedokáže dát přesné odpovědi, jestli toto či ono místo je nebezpečné, v případě některých úderů lze určitě hovořit o nebezpečí, zatímco v jiných případech jde hlavně o šokový efekt úderu. Zde jsem vybral několik úderů, které považuji za nejvíce použitelné. Musím však zdůraznit, že v případě Atemi-waza záleží zcela zásadně na načasování a pohybu těla.

Abychom dosáhli maximální rychlosti je zásadní využívat správně svalového napětí a kontrakce.

Použití pěsti jako základního prostředku k udeření soupeře může být kombinováno s různým ‚ používáním prstů a různého typu ohýbání zápěstí. Ať už jde o lehce vysunutý druhý kloub ukazováku, atp. vždy byste měli mít na paměti, že loket je, tedy podobně jako v jiných stylech, vždy u těla.

Strana ruky lze v boji samozřejmě také použít, měla by být rychlá a silná jako sekáček, přičemž prsty ruky by měly být narovnané, nikdy však plně natažené!

Úder loktem je v Judo také velmi použitelný, při nácviku si zkuste představit, že váš loket přímo prostupuje soupeřovým tělem. Předloktí by mělo být natočeno a dlaň by měla směřovat vzhůru. Stejný princip lze použít i u úderu kolenem, zde lze využít soupeřova těla a chytit ho za ramena a natlačit ho proti úderu.

Když jste bosi tak můžete kopat bříšky prstů, ale když jste obuti, tak můžete raději kopat špičkou boty.

Pro utužování částí těla, která jsou používána k úderům mohu vřele doporučit makiwaru, z počátku s měkčím povrchem a později jej zdrsnit.

Následují vitální body (Kyusho) a části těla které se k jejich zasažení používají:

  • TENTO Umístění: Temeno. Úder: dolu malíkovou hranou pěsti
  • UTO Umístění: Kořen obočí.. Úder: Pěstí nebo kolenem
  • JINCHU Umístění : Kořen nosu. Úder: Pěstí, malíkovou hranou nebo kolenem
  • GWANTO Umístění: Brada. Úder: Pěstí, kolenem, nohou
  • KASUMI Umístění: Spánek . . Úder: Pěstí, stranou ruky
  • SUIGETSU Umístění: Solar plexus. Úder: Pěstí, loktem, kolenem či nohou
  • DENKO Umístění: Volná žebra na pravé straně těla . Úder: Pěstí, loktem, kolenem
  • TSUKIKAGE Umístění: Volná žebra na levé straně těla . Úder: Pěstí, loktem, kolenem
  • MYOJO Umístění: Asi 1-1/2 palce pod pupkem Úder: Pěstí, loktem, kolenem či nohou
  • TSURIGANE Umístění: pohlavní orgány. Úder: Pěstí, kolenem či nohou

z anglického originálu přeložil a upravil --Ahura--
(Copyright Journal of combative sport Used with permission).

Copyright © 2007-2020 Kodokan Judo czPotápěcí počítače pro náročné potápěče https://www.shearwater.cz/

Základní škola a Praktická škola Hodějovského 1654, Benešov https://zshodejovskeho.cz/

Created by © 2007/2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign