Sebeobrana, A.A. Lebeda, 1979

Předsádka:

Titul:

Sebeobrana

Podtitul: sebeobranné umění pro každého
Autor: A. A. Lebeda
Vytištěno: Olympia 1979
Technická účast:
A.A.Lebeda, VI. dan; Jiří Synek, IV Dan; Jiří Mašín, IV. dan; Zorka Zbavitelová, II. dan; Jan Doležal, I. dan, Jiří Vachun I. dan; Eva Martínková-Doležalová, 2. kyu

Úvod

Úvod

Džudo jako sport i jako sebeobrana se u nás systematicky pěstuje už více než čtyřicet let. Ojedinělé pokusy o cvičení v sebeobraně, tehdy zvané jui-jitsu, jsou ještě starší. Československo patří k prvním zemím, do nichž džudo z japonska proniklo. V posledních letech obliba džuda vzrostla do té míry, že naše oddíly nestačí uspokojit stále stoupající zájem veřejnosti.

Zájemce o džudo je možno rozdělit do dvou skupin: jedni je považují za sportovní disciplínu a chtějí je provádět závodně, druzí v něm vidí jen umění sebeobrany pro případ nutnosti. Tímto způsobem lze ovšem dělit pouze zájemce o džudo, nikoliv džudo samotné. V učebním programu sportovních oddílů džuda je sebeobrana organicky zařazena jako součást výcviku. Kromě nacvičování sebeobranných chvatů si každý člen oddílu může cvičení zpestřovat jinými prostředky a součaně rozvíjet vlastnosti potřebné pro dokonalé zvládnutí sebeobrany umožňující v případě potřeby využít tohoto umění s maximálním účinkem.

Bohužel ne každý zájemce o sebeobrannu má možnost stát se členem oddílu džuda. Těmto zájemcům zbývají jen dvě možnosti: buď se dát zapsat do kurzu sebeobrany, pokud se ovšem v místě nějaký pořádá, nebo založit zájmový kroužek a cvičit podle této příručky; zkušeného trenéra je pak nutné nahradit zvýšenou pozorností a vytrvalostí.

Hlavním posláním této publikace je tedy umožnit všem zájemcům o džudo zahájit výcvik v sebeobranně a přispět tak k masovému rozšíření džuda a tím k zvýšení obranyshopnosti obyvateltva, zvláště naší mládeže. Kromě toho bude příručka jistě vítanou pomůckou i školeným trenérům džuda, kterým připomene třeba už zapomenout látku a tak oživí jejich znalosti.

Příručka přináší poučení o obraně proti různým útokům beze zbraně i s běžnou zbraní, jež by se mohly vyskytnout, a o možnosti kombinace obrany s proti útokem a zneškodněním útočníka; nezabývá se speiálními útoky a způsoby záškodnického boje.

Při výcviku v sebeobraně mějte vždy na mysli, že džudo je jemným uměním, které se obejde bez zbytečné tvrdosti i při konfliktu s ozbrojeným útočníkem. Není umění zmrzačit člověka, který mě uchopí za ruku, ale je umění ubránit se ozbrojenému útočníkovi, a přitom ho nezranit.

Obsah

 • Předmluva
 • Úvod
 • Základní pokyny
 • Prostředí a inventář
 • Metodika výcviku
 • Průpravná cvičení
 • Pády a metodika jejih nácviku
 • Obrana a útok
  • 1. skupina: Úchopy za paže
  • 2. skupina: Úchopy za oděv
  • 3. skupina: Škrcení
  • 4. skupina: Obejmutí
  • 5. skupina: Údery a kopy
  • 6. skupina: Útok holí
  • 7. skupina: Útok židlí a obrana pomocí židle
  • 8. skupina: Útok nožem
  • 9. skupina: Útok pistolí
  • 10. skupina: Skládání útočníka
  • 11. skupina: Zneškodnění a transport útočníka
  • 12. skupina: Ženská sebeobrana
 • Závěrem
Copyright © 2007-2020 Kodokan Judo czPotápěcí počítače pro náročné potápěče https://www.shearwater.cz/

Základní škola a Praktická škola Hodějovského 1654, Benešov https://zshodejovskeho.cz/

Created by © 2007/2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign