Judo, V. Lorenz, K. Zrůbek, 1991

TitulniStrana

Titul:

Judo

Podtitul: Technika chvatů v postoji
Autor: Vladimír Lorenz, Karel Zrůbek
Vytištěno: Olympia Praha 1991
Technická účast:
Karel Zrůbek, 7. dan; Vladimír Lorenz, 7. dan

Předmluva

Předmluva

Tato publikace je ojedinělá. U nás i ve světě. Nikoliv obrazovým ztvárněním džudistických technik, tedy zachycením nejdůležitějších fází chvatů na fotografiích , záměrem přesáhnout obsah dosud vydané džudistické literatury do oblasti tvořivého uplatnění dovedností, do technicko–taktické nadstavby. Proto se v knize nerozebírá ani etiketa juda, ani teorie sportovního tréninku. Základní metodické návody pro výkonnostní růst a harmonický vývoj závodníků, respektující zákonitosti jejich biologického, psychologického i sociálního rozvoje, jsou přehledně zpracovány v ostatních publikacích o judu, například v knihách vydaných nakladatelstvím Olympia – v Judo René Srdínka a Mihala Vachuna (1984) nebo v Srdínkově Malé škole Juda (1987).

Tato kniha může být považována za rejstřík chvatů. Chvaty jsou v ní řazeny pro snazší orientaci abecedně a jsou propojeny do kombinací a protichvatů. Vytvářejí malý systém, v němž třiadvacet základních chvatů umožní 85 variací., a to už je repertoár hodný mistra. Ovšem ne každý závodník má fyzické předpoklady perfektně zvládnout všechny vybrané chvaty, vybere si tedy ty, kterými může vítězit, a zdokonalí svůj technický vklad o varianty v uvedených kombinacích a protichvatech. Je to praktické. Závodník sice může vyhrávat dvěma třemi chvaty dokonale zvládnutými, jak se to v praxi děje, ale jen do té doby, než to protivník rozpozná. Pak si každý soupeř najde účinnou obranu.

Kniha je rozdělena do tří částí. V první je popsána technika jednotlivých chvatů. Jak již bylo uvedeno, autoři vybrali pouze 23 chvatů z velkého počtu džudistických technik, a to proto, že tyto chvaty považují za nejúčinnější. Rovněž v kombinací chvatů a v protichvatech se od tohoto záměru neodchylují.

Ve druhé části knih autoři chvaty kombinují a zařazují do tří skupin. Pro skupinu A vybrali kombinace účinné a poměrně snadné k naučení. Z nich si závodník vybere ty, které odpovídající jeho způsobu boje a jeho osobní technice. To, že musí předtím zvládnout příslušné chvaty z první částí, je samozřejmé. Ve skupině B uvedli pět dvojic chvatů, v nichž jsou chvaty vzájemně kombinovatelné. Skupina C je příkladem toho, jak z mála lze udělat moc. Z pěti chvatů se zde vytváří 16 kombinací. Dlužno dodat, že tento systém není uzavřený a že zkušený závodník si může vytvořit kombinace k dotvoření vlastního stylu.

Třetí část je věnována protichvatům. Ve skupině A jsou protichvaty, bez kterých se závodník neobejde. Měl by je proto každý perfektně zvládnout. Skupina B bude pro mnohé trenéry objevná. Obsahuje soubor chvatů gonosen no kata. Ten u nás dosud publikován nebyl, přestože je to velmi vhodná forma nácviku základních protichvatů. Trenér který pochopí význam gonosen no kata, bude tento soubor zařazovat do tréninků stejně pravidelně, jako zařazuje randori.

Kniha je určena trenérům a vyspělejším závodníkům. Proto autoři popisují techniků chvatů jen jednou, ve všech ostatních variantách je odkaz, kde lze popis nalézat. Pokud by to některému čtenáři ztěžovalo orientaci v textu i obrázcích, pak nechť si připustí, že má stále co zdokonalovat.

Tuto knížku, v dohledné době doplní podobně uspořádaná kniha o chvatech užívaných v boji na zemí. Její autor Karel Zrůbek, nositel 7. danu, v ní soustředí mnohá z poznání, kterých nabyl za více než 50 let působení v džudistickém hnutí, ať už jako úspěšný závodník, reprezentant a trenér, z jehož svěřenců vyrostla řada reprezentantů, nebo jako neúnavný školitel trenérů na mnoha seminářích a školeních.

Obsah

 • Předmluva
 • CHVATY
  • Použité chvaty
 • KOMBINACE CHVATŮ
  • Skupina A, Doporučené kombinace
  • Skupina B, Dvě kombinace se znalostí dvou chvatů
  • Skupina C, Šestnáct kombinací se znalostí pěti chvatů
 • PROTICHVATY
  • Skupina A, Použité techniky
  • Skupina B, Gonosen no kata
 • Použité japonské výrazy
 • Literatura
Copyright © 2007-2020 Kodokan Judo czPotápěcí počítače pro náročné potápěče https://www.shearwater.cz/

Základní škola a Praktická škola Hodějovského 1654, Benešov https://zshodejovskeho.cz/

Created by © 2007/2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign