Judo, R. Srdínko, M. Vachun, 1984

TitulniStrana

Titul:

Judo

Podtitul: technika vybraných chvatů a technik
Autor: René Srdínko, Michal Vachun
Vytištěno: Olympia Praha 1984
Technická účast:
René Srdínko; Michal Vachun

Předmluva

Předmluva

Judo je dynamický sport moderní doby. Boje na tatami dokáží vzrušit diváky, trénink juda přináší hluboké uspokojení cvičencům každé výkonnostní úrovně i věku, vede k rovnoměrnému tělesnému rozvoji, zvyšuje psychickou odolnost, posiluje žádoucí vlastnosti osobnosti. Pro svoji dynamičnost a přitažlivou vnitřní atmosféru se judo stává stéle vyhledávanějším portem mladých lidí na celém světě. Ne jinak je tomu v naší zemi. Statistiky ukazují, že v posledních letech patří judo o do růstu členské základny k nejrychleji se rozvíjejícím sportům v ČSSR. K popularitě významě připěly také úspěhy našich reprezentantů na vrcholných soutěžích. Naši prvou olympijskou medaili vybojoval v roe 1980 v Moskvě Vladimír Kocman (bronzovou) a prvé medaile ze světového šampionátu přivezli v roce 1981 z holanského Maastrichtu Pavel Petříkov (stříbrnou) a Vladimír Kocman (bronzovou).

Dosahované výsledky v reprezentaci i v masovém rozvoji svědčí o rostoucí úrovni práce trenérů a dalších funkcionářů v celé základně našeho juda. Udržet dosavadní úroveň, popř. ji ještě zvýšit si ovšem vyžádá další usilovnou práci. Uvítali jsme proto možnost seznámit vzrůstající okruh zájemců s vývojem techniky chvatů a s metodikou tréninku prostřednictvím nové publikace. Svým zaměřením je určena převážně pro techniky pokročilejší judisty s určitou zápasovou zkušeností. V kapitole věnované technice chvatů zaujímá větší část techniky boje na zemi (katame – waza), které dosud u nás nebyla v tréninkové praxi věnována odpovídající pozornost. Do jisté míry to snad bylo způsobeno právě tím, že v našich odborných publikacích nebyla technika boje na zemi zpracována se stejnou důkladností jako technika boje v postoji (nage waza). Tuto nerovnoměrnost jsme se pokusili v předkládané publikaci vyrovnat.

Při naší práci jsme byli vedeni snahou přispět k obohacení tréninkové praxe, poskytnout další podměty pro závodníky i trenéry, zdůraznit účinnou techniku a tréninkové prostředky. Vycházeli jsme ze zkušeností z přípravy našich vrcholových judistů a z dlouholeté trenérské práce. Současná informace ovšem nemůže být zcela vyčerpávající nebo konečná, neboť metodika tréninku a do určité míry také tecnika chvatů se stále vyvíjejí, přizpůsobují zvyšujícím se požadavkům na komplexní připravenost judistů. Proto uvítáme jakékoli připomínky a náměty, jež by v budoucnu přispěly ke zkvalitnění této práce.

Děkujeme doc. PhDr. Antonínu Rychteckému, Cc. a PhDr. Jiřímu Mašínovi za zpracování doplňujících kapitol, jimiž významně obohatili obsah této publikace. Zároveň děkujeme předním čs. reprezentantům, zasloužilým mistrům sportu Vladimíru Kocmanovi, Pavlu Petříkovi, Vladimíru Bártovi, mistrům sportu Romanu Novotnému, Karlu Purkertovi, Jiřímu Sosnovi, Jiřímu Dolejšímu a dalším za předvedení osobní techniky a za spolupráci při tvorbě obrazového materiálu.

Obsah

 • Předmluva
 • Úvod k problematice
 • Boj v postoji – nage waza
  • Technika vybraných chvatů v postoji
  • Metodika nácviku boje v postoji
 • Boj na zemi – katame waza
  • Průpravná cvičení pro boj na zemi
  • Technika držení – osaekomi waza
  • Technika škrcení – žime waza
  • Technika páčení – kansecu waza
  • Způsoby zahájení
   boje na zemi – hairi kata
  • Kombinae – renraku waza
  • Metodika nácviku boje na zemi
 • Tělesná příprava
  • Síla
  • Rychlost
  • Vytrvalost
  • Obratnost
  • Pohyblivost
 • Taktická příprava
  • Základní taktické situace v judu
  • Metodika rozvoje
   taktických schopností
 • Psychologická příprava
  • Psychologická charakteristika
   výkonu judisty
  • Psychologická příprava judisty
 • Trenér a jeho úloha
  • Osobnost trenéra a úroveň
   pedagogického působení
  • Výchovně metodické principy
  • Kouč a jeho poslání při soutěži
 • Slovník japonkých výrazů
Copyright © 2007-2020 Kodokan Judo czPotápěcí počítače pro náročné potápěče https://www.shearwater.cz/

Základní škola a Praktická škola Hodějovského 1654, Benešov https://zshodejovskeho.cz/

Created by © 2007/2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign